Employees

Search results

69 results found

Richard Aleryd Utbildningshandläggare
Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Alexandra Argiroudaki Utbildningshandläggare
Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg, informationssäkerhetsansvarig
Sandra Berginge Projektledare, administrativ
Annelie Berglind Hälsopedagog
Stina Bergström Studie- och karriärvägledare
Carolina Björn Projektkoordinator, projektledare
Jesper Blomgren Projektassistent
Thomas Bragefors Föredragande, utbildningshandläggare, examen
Klas Brohagen Verksamhetsutvecklare
Sofie Buskqvist Studie- och karriärvägledare
Conny Claesson Dataskyddsombud, universitetsjurist, ordförande
Lisa Dalgren Studie- och karriärvägledare
Jenny Davidsson Universitetsadjunkt, kurator
Erik Diaz Milla Internationell faddersamordnare
Marita Edlund-Ericson Kurator campus ingesund
Eva Einarsdotter Studie- och karriärvägledare
Emma Engh Universitetsjurist
Carina Eriksson Internationell koordinator
Kristina Eriksson Ledningsekreterare, sekreterare
Linda Eriksson Utbildningshandläggare
Therese Eriksson Projektassistent, adm
Mia Fällström Utbildningshandläggare, examen
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande