Employees

Search results

64 results found

Tomas Ackerblad Fakultetsadministratör
Charlotta Andersson Fakultetsadministratör
Madeleine Andersson Projektkoordinator
Martin Andersson Administrativ assistent
Cathrine Andersson Busch Fakultetsadministratör
Marie Becker Fakultetsadministratör
Marie Berglund Fakultetsadministratör
Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Therese Derbert Fakultetsadministratör
Monica Eriksson Fakultetsadministratör
Susanna Forsberg Utbildningssamordnare
Linda Fridberg Fakultetsadministratör, administrator
Viktoria Fyhr Fakultetsadministratör
Martin Gustafsson Fakultetsadministratör
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur
Elisabeth Hall Fakultetsadministratör
Ingrid Hansson Fakultetsadministratör
Lena Hansson Ekonom, fakultetsadministratör, administrator, fakultetsadministratör/prefektstöd, adjungerade, administratör och styrelsens sekreterare
Sara Hidén Utbildnings- och forskningssamordnare
Anna Holm Fakultetsadministratör
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
Birgitta Ivansson Fakultetsadministratör, prefektstöd
Frania Johansson Fakultetsadministratör
Emelia Johansson Fakultetshandläggare
Birgitta Johansson-Hidén Universitetslektor, utbildningsledare, lektor