Employees

Search results

15 results found

Andreas Alehed Utbildningssamordnare
Tobias Berger Projektassistent
Therése Broman Utbildningssamordnare
Nils-Olof Bäck Kanslihandläggare
Per Båvner Administrativ chef
Monica Evermark Föreståndare ruc
Anna Hidén Utbildningsadministratör ruc
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
Ingrid Kjellman Vfu-handläggare
Maria Ottosson Internationell samordnare
Bengt Persson Utbildningssamordnare
Mikael Rydin Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator, doktorand
Carin Sjöö Vfu-handläggare
Hanna Wirdegård Utbildningskoordinator, projekt fler vägar in i läraryrket
Helena Åhlin Vfu-handläggare