Employees

Search results

16 results found

Andreas Alehed Utbildningssamordnare
Tobias Berger Projektassistent
Therése Broman Utbildningssamordnare
Nils-Olof Bäck Kanslihandläggare
Monica Evermark Föreståndare ruc
Anna Hidén Utbildningsadministratör
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
Maria Jansdotter Samuelsson Universitetslektor, docent, chef, lärarutbildningens kansli, ledamot
Ingrid Kjellman Vfu-handläggare
Maria Ottosson Internationell samordnare
Bengt Persson Utbildningssamordnare
Mikael Rydin Universitetsadjunkt, utbildningskoordinator
Carin Sjöö Vfu-handläggare
Nina Thelander Universitetslektor, prodekan, vice ordförande, tf chef
Hanna Wirdegård Utbildningskoordinator, projekt fler vägar in i läraryrket
Helena Åhlin Vfu-handläggare