Employees

Search results

18 results found

Andreas Alehed Utbildningssamordnare
Linnea Andersson Administrativ assistent
Tobias Berger Projektassistent
Therése Broman Utbildningssamordnare
Sofie Buskqvist Studie- och karriärvägledare, projektledare, administrativ
Nils-Olof Bäck Kanslihandläggare
Monica Evermark Föreståndare ruc
Anna Hidén Utbildningsadministratör ruc
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
Ingrid Kjellman Vfu-handläggare
Johan Lundh Administrativ chef
Mia Olsson Vfu-handläggare
Bengt Persson Utbildningssamordnare
Maria Pihlström Administrativ assistent
Carin Sjöö Vfu-handläggare
Hanna Wirdegård Utbildningskoordinator, projekt fler vägar in i läraryrket
Helena Åhlin Vfu-handläggare