Employees

Search results

15 results found

Andreas Alehed Projektledare övningsskolor
Tobias Berger Projektassistent
Therése Broman Utbildningssamordnare
Nils-Olof Bäck Kanslihandläggare
Monica Evermark Föreståndare ruc
Anna Hidén Utbildningsadministratör
Tony Ingemarsson Skyddsombud, centrala stödfunktioner, utbildningssamordnare
Maria Jansdotter Samuelsson Universitetslektor, docent, chef, lärarutbildningens kansli, ledamot
Ingrid Kjellman Vfu-handläggare
Helena Larsson Fakultetsadministratör ruc
Lars Lorinius Universitetsadjunkt, ämnesföreträdare, programledare
Maria Ottosson Internationell samordnare
Bengt Persson Utbildningssamordnare
Carin Sjöö Vfu-handläggare
Helena Åhlin Vfu-handläggare