Employees

Search results

41 results found

Karin Ahlin Postdoktor
Linda Bergkvist Universitetslektor
Jonas Blom Doktorand
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Carolina Camén Phd, universitetslektor, studierektor, ämnesföreträdare
Per Echeverri Forskare
Bo Enquist Senior professor
Markus Fellesson Phd, universitetslektor
Martin Fransson Universitetslektor
Linda Fridberg Administrator, fakultetsadministratör, kommunikatör
Margareta Friman Professor, prorektor/ställföreträdande rektor, vikarierande rektor
Patrik Gottfridsson Phd, universitetslektor
Anders Gustafsson Professor
Qusay Hamdan Gästforskare, phd student
Mikael Johnson Associate professor, universitetslektor, programledare
Jenny Karlsson Universitetslektor
Kaisa Koskela-Huotari Universitetslektor
Pernille K Kristensen Andersson Universitetslektor
Per Kristensson Föreståndare, ledamot, professor
Nina Löfberg Universitetslektor, programledare
Peter Magnusson Professor, ämnesföreståndare
Sofia Molander Postdok
Johan Netz Prefekt, universitetslektor
Lars E Olsson Associate professor, forskare, professor, ämnesföreträdare