Employees

Search results

21 results found

Claes Asker It-strateg, ledamot, ledamot och föredragande
Linn Askeröd Projektledare, administrativ
Sandra Berginge Ledamot, projektledare, administrativ
Emma Engh Ledamot, universitetsjurist
Hossein Erfani It-pedagog med inriktning frontend, it-pedagog
Therese Eriksson Projektledare, administrativ
Frida Gråsjö Avdelningschef, ordförande
Linda Harkman Universitetssamordnare
Cecilia Hellekant It-pedagog
Tomas Jansson Universitetslektor
Linnéa Mccann Upphandlare
Helena Mörk Universitetsadjunkt, utbildningsadministratör
Fredrik Olsson Projektledare, administrativ, studie- och karriärvägledare
Jörg Pareigis Associate professor, enhetschef, ledamot, universitetslektor, programledare
Fredrik Persson Jonhed Upphandlingsansvarig
Eva Rendahl Chefsjurist
Markus Schneider Projektledare, administrativ
Lotta Svenneling It-pedagog
Lisa Svensson Universitetsjurist
Carina Vikström Utbildningsadministratör