Employees

Search results

326 results found

Caroline Adolfsson Åhs Samverkanskoordinator
Ulla-Britt Ahnborg Lokalvårdare
Richard Aleryd Utbildningshandläggare
Monika Allöv Andersson Systemadministratör, skyddsombud, it-avdelningen
Susanne Alm Lokalvårdare
Louise Alvarsson Skrivhandledare
Berit Andersson Gruppledare
Mats Andersson Tryckeritekniker
Sofia Andersson Forskningsrådgivare
Erik Andersson Systemadministratör
Karin Andersson E-handelssamordnare
Gunnel Andersson Tentamensvakt
Inger Andersson Tentamensvakt
Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Alexandra Argiroudaki Utbildningshandläggare
Henrik Arnäs Projektingenjör
Mikael Arvidsson Bibliotekarie
Kristoffer Arvidsson Vaktmästare, verksamhetssamordnare
Johan Arvidsson Biblioteksvärd
Claes Asker Ledamot och föredragande, ledamot, it-strateg, informationssäkerhetsansvarig
Marit Askernäs Controller
Linn Askeröd Utbildningsadministratör
Ann-Marie Augustsson Lokalvårdare
Eva Backström Bibliotekarie, skyddsombud
Elisabeth Berg Uppdragskoordinator