Employees

Search results

20 results found

Elisabeth Berg Uppdragskoordinator
Johan Eriksson Kommunikatör
Cristoffer Forssander Universitetspräst
Charlie Gustafsson Ledamot kauif
Kerstin M Haraldsson Kommunikatör
Sebastian Hardin Ordförande
Rebecca Hultman Vice ordförande
Denny Jansson Chefredaktör, studentrepresentant, gruppsuppleant
Frida Jansson Timanställd
Camilla Johannesson Enhetschef, vd
Maria Josteus Utbildningshandläggare
Rebecca Linderholm Vice ordförande
Mona Nordin Ekonom
Juval Pruitt Studentombud
Anneli Sandberg Universitetspastor
Malin Sannerstedt Politisk sekreterare
Nina Sundberg Uppdragskoordinator
Pia Sundgren-Storm Uppdragskoordinator