Medarbetare

Search results

23 results found

Adrian Sangfelt Biträdande universitetslektor
Andreas Nord Gästprofessor, ämnesföreträdare
Birgitta Ljung Egeland Universitetslektor, ämnesföreträdare
Björn Bihl Universitetslektor, docent
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör
Denny Jansson Doktorand
Erika Sturk Gästforskare
Eva Tarander Universitetsadjunkt
Jessica Eriksson Dekan, ordförande
Judy Ribeck Nyström Universitetslektor
Kristina Wikberg Universitetsadjunkt
Lena Lötmarker Universitetslektor
Maria Dahlberg Universitetsadjunkt
Marie Björk Fakultetsadministratör
Marie Wejrum Doktorand
Nils Dverstorp Universitetslektor
Pernilla Olsson Universitetsadjunkt
Pia Håfström-Berg Universitetsadjunkt / Svenska språket, programledare
Roland Andersson Universitetsadjunkt
Stina Lindgren Studierektor
Tobias Hübinette Universitetslektor
Ulrica Kyrk Universitetsadjunkt