Employees

Search results

29 results found

Roland Andersson Universitetsadjunkt
Karin Andersson Universitetsadjunkt
Susanne Marguerite Arvidsson Universitetsadjunkt
Pia Berg Shamla Universitetsadjunkt, studierektor
Björn Bihl Universitetslektor, docent, programledare, ämnesföreträdare
Nils Dverstorp Universitetslektor
Anne Ellström Timlärare
Jessica Eriksson Universitetslektor, dekan, ordförande
Camilla Grönvall Universitetsadjunkt, doktorand
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur
Carina Hermansson Gästforskare
Helen Hjalmarsson Universitetslektor
Ingrid Einarsson Holck Universitetsadjunkt
Annelie K Johansson Universitetsadjunkt
Rakel Jonsson Universitetslektor, ämnesföreträdare
Lars Anders Kulbrandstad Senior professor
Nina Kusche Fakultetsadministratör
Anne-Marie Larsen Fakultetsadministratör
Stina Lindgren Universitetsadjunkt, ämnesföreträdare
Birgitta Ljung Egeland Leg psykolog, universitetslektor, ämnesföreträdare, lärarrepresentant
Lena Lötmarker Universitetslektor
Mona Persson Aronson Universitetsadjunkt
Judy Ribeck Nyström Universitetslektor