Employees

Search results

27 results found

Roland Andersson Universitetsadjunkt
Karin Andersson Universitetsadjunkt
Susanne Marguerite Arvidsson Universitetsadjunkt
Björn Bihl Universitetslektor, docent, programledare
Nils Dverstorp Universitetslektor, ämnesföreträdare
Jessica Ekberg Universitetsadjunkt
Jessica Eriksson Universitetslektor, dekan, ordförande
Camilla Grönvall Universitetsadjunkt, doktorand
Denita Gustavsson Fakultetsadministratör, skyddsombud, inst f språk, litteratur och interkultur
Carina Hermansson Gästforskare
Helen Hjalmarsson Universitetsadjunkt
Ingrid Einarsson Holck Universitetsadjunkt
Pia Håfström Berg Universitetsadjunkt, studierektor
Annelie K Johansson Universitetsadjunkt
Rakel Jonsson Universitetslektor
Lars Anders Kulbrandstad Senior professor
Anne-Marie Larsen Fakultetsadministratör
Stina Lindgren Universitetsadjunkt, ämnesföreträdare
Lena Lötmarker Universitetslektor
Andreas Nord Gästprofessor
Judy Ribeck Nyström Universitetslektor
Helge Räihä Timanställd lektor
Susanne Schneider Universitetsadjunkt