Employees

Search results

26 results found

Idris Ahmedi Universitetslektor, programledare
Maria Alakangas Fakultetsadministratör, prefektstöd
Anders Broman Proprefekt, universitetslektor
Petter Falk Universitetsadjunkt
Annika Fredén Universitetslektor, docent
Mikael Granberg Föreståndare, professor, ämnesföreträdare
Pasko Kisic Merino Doktorand
Freddy Kjellström Universitetslektor
Jasmin Doreen Lind Doktorand
Magnus Lindh Universitetsadjunkt, doktor, programledare
Tomas Mitander Ledamot, programledare, skyddsombud, universitetslektor, programledare
Inga Narbutaite Aflaki Universitetslektor
P O Norell Professor, senior
David Olsson Docent, universitetslektor
Michaela Padden Doktorand, kassör
Malin Qvarnström Gästlärare
Kjetil Rommetveit Bitr. professor
Alesia Rudnik Doktorand
Malin Rönnblom Professor, ämnesföreträdare, programledare
David Scott Biträdande universitetslektor, universitetslektor, biträdande
Malin Stegmann Mccallion Forskare, universitetslektor, docent
Mette Marie Stähr Harder Universitetslektor
Line Säll Affilierad forskare
Johanna Tangnäs Doktorand
Per Wiker Lärare