Employees

Search results

33 results found

Gunvor Axelsson Lärare
Lisbeth Bekkengen Universitetslektor
Lillemor Brantefors Universitetsadjunkt
Viktor Burlaka Universitetslektor
Lena Ede Universitetsadjunkt
Lars-Gunnar Engström Universitetslektor
Mats Fackel Ppu-handledare
Marit Godeseth Doktorand
Katarina Grim Doktorand, forskningsassistent
Anna Gund Universitetsadjunkt, föreståndare
Curt Hagquist Professor, föreståndare, professor i folkhälsovetenskap
Helén Hagström Universitetsadjunkt
Irma Heikkinen Universitetsadjunkt
Anna Holm Fakultetsadministratör
Jenny Höglund Universitetsadjunkt
Therese Karlsson Universitetsadjunkt, doktorand
Evelina Landstedt Universitetslektor
Karin Lundkvist Universitetsadjunkt, studierektor
Alireza Moula Universitetslektor
Kristoffer Nilsson Universitetsadjunkt
Marie Nordfeldt Professor, ämnesföreträdare
Urban Norlander Lärare
Helén Olsson Universitetslektor