Employees

Search results

30 results found

Magnus Albinsson Universitetsadjunkt
Karoliina Alegod Universitetsadjunkt
Sandra Andersson Doktorand
Gunvor Axelsson Lärare
Lisbeth Bekkengen Universitetslektor
Lena Ede Timvik lärare
Johanna Elfgren Universitetsadjunkt
Lars-Gunnar Engström Universitetslektor
Marissa Ernlund Doktorand
Katarina Grim Universitetslektor, fil. dr
Anna Gund Universitetsadjunkt, föreståndare
Curt Hagquist Professor, föreståndare, professor i folkhälsovetenskap
Helén Hagström Universitetsadjunkt, studierektor
Irma Heikkinen Universitetsadjunkt
Jenny Höglund Universitetslektor, programledare
Therese Karlsson Universitetsadjunkt, doktorand
Evelina Landstedt Universitetslektor, programledare
Leigh Ann Loebs Doktorand
Victoria Lönnfjord Universitetsadjunkt
Kristoffer Nilsson Doktorand
Marie Nordfeldt Professor, ämnesföreträdare
Helén Olsson Universitetslektor
Birgitta Persdotter Universitetslektor, vetenskaplig ledare
Stefan Persson Universitetslektor, unviersitetslektor