Employees

Search results

13 results found

Tomas Appelqvist Universitetslektor
Ervik Cejvan Timavlönad
Otfried Czaika Gästprofessor
Sören Dalevi Forskare, universitetslektor
Christine Ericsson Universitetsadjunkt
Sabina Hadzibulic Timavlönad
Torkel Lindquist Universitetsadjunkt
Linnea Lundgren Timlärare
Kristian Niemi Universitetsadjunkt
Pawel Odyniec Timlärare
Per Pettersson Senior professor
Katarina Plank Docent, studierektor, ämnesföreträdare
Jesper Svartvik Professor