Employees

Search results

13 results found

Jari Appelgren Universitetsadjunkt, studierektor
Dinky Daruvala Universitetslektor
Mats Ekman Universitetslektor
Niklas Jakobsson Professor, ämnesföreträdare
Henrik Jaldell Universitetslektor, docent
Marika Jonsson Fakultetsadministratör
Katarina Katz Universitetslektor, docent
Niclas Kruger Universitetslektor, phd
Jesper Huric Larsen Universitetslektor
Karl-Markus Modén Universitetslektor, programledare
Klaas Staal Docent
Katarina Svala Fakultetsadministratör
Hans Svanberg Universitetsadjunkt