Employees

Search results

27 results found

Tim Andersson Universitetsadjunkt
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Daniel Ekbåge Doktorand
Marcus Eriksson Universitetsadjunkt
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Stefan Frodeson Universitetsadjunkt
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Universitetslektor, docent
Christer Gustavsson Universitetslektor, adjungerad
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Are Kjeang Universitetsadjunkt
Rasika Lasanthi Kudahettige Nilsson Projektassisten, forskning
Wamei Lin Universitetslektor
Lisa Mattsson Doktorand
Ali Mohammadi Projektassistent, forskning
Bengt Månsson Professor
Lars Nilsson Professor, vice ordförande, programledare
Lars Pettersson Utvecklingsingenjör
Roger Renström Universitetslektor, docent
Maria Sandberg Universitetslektor
Workson Siwale Doktorand
Magnus Ståhl Universitetslektor, programledare
Fredrik Wikström Universitetslektor, docent