Employees

Search results

34 results found

Tim Andersson Universitetsadjunkt
Anthony Anukam Postdoktor
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Peder Bengtsson Timlärare
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Daniel Ekbåge Doktorand
Marcus Eriksson Adjunkt
Samieh Eskandari Projektassistent, forskning
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Stefan Frodeson Universitetsadjunkt
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Universitetslektor, docent
Christer Gustavsson Universitetslektor, adjungerad
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Fredrik Holm Projektassistent
Are Kjeang Universitetsadjunkt
Rasika Lasanthi Kudahettige Nilsson Projektassisten, forskning
Wamei Lin Universitetslektor
Lisa Mattsson Doktorand
Ali Mohammadi Postdoktor
Bengt Månsson Professor
Lars Nilsson Professor, vice ordförande, programledare
Anders T Ottosson Industridoktorand
Lars Pettersson Utvecklingsingenjör