Employees

Search results

27 results found

Tim Andersson Universitetsadjunkt
Jens Beiron Universitetsadjunkt
Jonas Berghel Professor, ämnesföreträdare, programledare
Lena Brunzell Universitetslektor
Samieh Eskandari Projektassistent, forskning
Jan Forsberg Universitetsadjunkt
Stefan Frodeson Universitetslektor
Venkatesh Govindarajan Universitetslektor, docent
Karin Granström Professor
Christer Gustavsson Universitetslektor, adjungerad
Are Kjeang Universitetsadjunkt
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Wamei Lin Universitetslektor
Lisa Mattsson Doktorand
Ali Mohammadi Universitetslektor, studierektor
Bengt Månsson Professor
Lars Nilsson Professor, vice ordförande, programledare
Lars Pettersson Utvecklingsingenjör
Roger Renström Universitetslektor, docent, ledamot
Kamal Rezk Universitetslektor
Maria Sandberg Universitetslektor
Simon Saxegård Doktorand
Workson Siwale Doktorand
Magnus Ståhl Universitetslektor, docent, programledare
Fredrik Wikström Professor