Employees

Search results

28 results found

Jens Bergström Professor, senior
Anders Biel Universitetslektor, docent
Leo De Vin Professor
Anna Ericson Öberg Professor, adjungerad
Kent Evermark Universitetsadjunkt
Mikael Fallqvist Universitetslektor
Christina Gabrielsson Universitetsadjunkt, programledare
Mikael Grehk Professor
Leena Hagsmo Fakultetsadministratör
Lasse Jacobsson Proprefekt, studierektor
Pavel Krakhmalev Professor, ämnesföreträdare, professor
Elena Kullinger Fakultetsadministratör
Yulia Kuzminova Doktorand
Fengxiang Lin Universitetslektor
Dimitrios Nikas Forskningsingenjör
Janerik Odhe Universitetsadjunkt
Negar Panahi Doktorand
Nataliia Pinchuk Gästforskare
Sokkalingam Rathinavelu Biträdande universitetslektor, universitetslektor, biträdande
Mohamed Sadek Postdoktor
Ulf Stigh Gästprofessor
Johan Strandberg Universitetsadjunkt, programledare