Employees

Search results

18 results found

Ulf Germgård Senior professor
Ebrahim Gozali Postdoktor
Gunnar Henriksson Gästprofessor
Helena Håkansson Universitetslektor, samordnare av kvalitetsarbete
Peter Immerzeel Projektassistent, forskning
Asif Javed Postdoktor
Lars Järnström Professor
Jonas Kihlman Industridoktorand
Lotta Klang Fakultetsadministratör
Magnus Lestelius Professor, ämnesföreträdare
Hans Magnusson Industridoktorand
Raza Naqvi Universitetslektor, docent
Lars Nilsson Professor, vice ordförande
Yana Petkova Doktorand
Peter Rättö Professor, adjungerad
Björn Sjöstrand Doktorand
Samer Taifour Praktikant
Henrik Ullsten Universitetslektor, programledare