Employees

Search results

22 results found

Mikael Andersén Laboratorieingenjör
Joakim Bagge Doktorand
Anna Smedja Bäcklund Universitetslektor, studierektor
Gunilla Carlsson Kvarnlöf Universitetslektor, meriterad lärare, prefekt
Michal Drechsler Universitetslektor
Martin Enmark Projektassistent forskning
Torgny Fornstedt Professor
Patrik Forssén Forskningsingenjör
Emelie Glenne Doktorand
Birgitta Gustafsson Utvecklingsingenjör, adjunkt
Ishita Jalan Doktorand
Svea Johansson Universitetsadjunkt
Lotta Klang Fakultetsadministratör, prefektstöd
Karol Lacki Professor, adjungerad
Marek Lesko Postdoktor
Torodd Lunde Universitetsadjunkt
Thomas Nilsson Professor, prodekan, ordförande
Lars Renman Universitetslektor, docent
Maria Rova Universitetslektor, programledare, skyddsombud
Jörgen Samuelsson Universitetslektor, docent
Sara Wahlberg Universitetsadjunkt
Jan van Stam Professor, ämnesföreträdare