Employees

Search results

27 results found

Tomas Ackerblad Fakultetsadministratör
Johan Boucht Gästprofessor
Christian Diesen Senior professor, ämnesföreträdare
Nick Dimitrievski Universitetslektor, programledare, studierektor
Linn Fauli Amanuens
Britta Forsberg Universitetsadjunkt
Håkan Gustafsson Professor, ämnesföreträdare, programledare
Jonas Hellberg Universitetslektor
Germaine Hillerström Universitetsadjunkt
Ann-Christine Hjelm Universitetslektor
Fredrik Hjorth Doktorand
Johan Holmgren Doktorand
Anders Hultqvist Professor, ämnesföreträdare, programledare
Mats Höglund Universitetslektor
Linus Karlsson Amanuens
Marie Karlsson Tuula Professor, ämnesföreträdare
Carl Lebeck Universitetsadjunkt
Peter Lillieh Universitetsadjunkt
Sebastian Lindroos-Moll Universitetsadjunkt
Leif Lönnqvist Universitetsadjunkt
Stefan Olsson Professor ämnesföreträdare programledare, lärarrepresentant
Andreas Prochazka Universitetsadjunkt
Catarina Rohlin-Arnesson Fakultetsadministratör
Gustav Stenseke Doktorand
Jane Stoll Universitetslektor i civilrätt, programledare