Employees

Search results

7 results found

Marie Björk Fakultetsadministratör, prefektstöd
Brita Bodin Universitetsadjunkt
Fred Dervin Gästprofessor
Tobias Hübinette Universitetslektor
Andreas Jacobsson Universitetslektor, ämnesföreträdare
Staffan Löfving Universitetslektor
Annika Malmsten Prefekt, universitetsadjunkt