Employees

Search results

14 results found

Lars Andersson Föreläsare
Christian Augustsson Universitetslektor, programledare
Maria Busk Madland Universitetsadjunkt
Henrik Gustafsson Professor
Pernilla Hedström Universitetslektor
Johan Högman Universitetsadjunkt
Christopher Joandén Universitetsadjunkt
Konstantin Kougioumtzis Universitetslektor, docent
Claes Nyberg Universitetsadjunkt, studierektor
Maria Olsson Fakultetsadministratör
Martina Svensson Adjunkt, doktorand
Gabriella Torell-Palmquist Universitetsadjunkt
Stefan Wagnsson Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare, programledare
Madeleine Wiker Universitetslektor