Employees

Search results

14 results found

Manuel Almberg Missner Universitetsadjunkt
Annika Frohm Svensklärare
Klara Goedecke Universitetslektor, biträdande
Maja Herstad Universitetsadjunkt
Line Holth Prefekt, universitetslektor
Kinneret Lahad Gästlärare
Xin Liu Universitetslektor
Tara Mehrabi Universitetslektor
Ulf Mellström Professor, ämnesföreträdare, föreståndare
Hélène Ohlsson Studierektor, universitetslektor
Ropak Sandy Fakultetsadministratör, vfu-handläggare
Wibke Straube Gexcel coordinator, universitetslektor
Jennie Särnmark Fakultetsadministratör
Luca Tainio Universitetsadjunkt