Employees

Search results

19 results found

Linda Beckman Universitetslektor, docent
Carl-Gustaf Bornehag Professor, ämnesföreträdare
Johanna Delvert Doktorand
Richelle Duque Phd student
Ulla-Britt Eriksson Universitetslektor, docent
Curt Hagquist Professor, föreståndare, professor i folkhälsovetenskap
Maria Unenge Hallerbäck Universitetslektor, adjungerad
Atiqul Haque Industridoktorand
Staffan Janson Professor, emeritus
Carolina Jernbro Universitetslektor
Malin Knutz Universitetslektor, programledare
Birgitta Ljung Egeland Leg psykolog, universitetslektor, ämnesföreträdare, lärarrepresentant
Maria Marinopoulou Selmastudien
Louise Persson Universitetslektor, studierektor
Anna-Sofia Preece Doktorand
Huan Shu Universitetslektor
Katherine Svensson Doktorand
Helene V Wadensjö Universitetslektor, prefekt