Employees

Search results

15 results found

Henrik Arnäs Projektingenjör
Anette Askstrand Fakultetsadministratör
Marie Berglund Fakultetsadministratör
David Edvinsson Vaktmästare
Markus Epperlein Vaktmästare
Oskar Eriksson Vaktmästare
Victor Gunnarsson Skyddsombud, vaktmästare
Mia Hansson Lokalplanerare, lokalplanerare/inredare
Carina Holmgård Utbildningsadministratör
Vick Hummel Vaktmästare
Bo Jonsson Enhetschef, projektingenjör
Susanne Klockare Utbildningsadministratör
Leif Norqvist Vaktmästare
Kent Sjökvist Vaktmästare
Dan Uhlin Vaktmästare