Employees

Search results

12 results found

Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Tomas Forsberg Unviersitetsadjunkt
Mikael Götlind Universitetsadjunkt
Maria Klint Hidén Fakultetsadministratör
Emil Lockner Universitetsadjunkt
Rajan Maharjan Doktorand
Karim Najar Universitetsadjunkt
Malin Olin Universitetsadjunkt, proprefekt, meriterad lärare
Mikael Perstorper Professor
Kenny Pettersson Universitetsadjunkt
Carina Rehnström Universitetsadjunkt, meriterad lärare
Johan Vessby Universitetslektor, studierektor