Employees

Search results

13 results found

Asaad Almssad Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Sofia Bank Fakultetsadministratör
Axel Berge Universitetsadjunkt
Tomas Forsberg Universitetsadjunkt
Emil Lockner Projektassistent, forskning
Rajan Maharjan Doktorand
Karim Najar Universitetsadjunkt
Malin Olin Programledare, universitetsadjunkt, meriterad lärare
Mikael Perstorper Professor
Kenny Pettersson Universitetsadjunkt
Carina Rehnström Universitetsadjunkt, meriterad lärare
Marcus Vinícius Tavares da Costa Universitetslektor, biträdande
Johan Vessby Universitetslektor, studierektor