Employees

Search results

44 results found

Khadija Aziz Projektassistent, forskning
Teresa Berglund Doktorand
Eva Bergman Professor, forskningssamordnare
Pär Bergqvist Universitetsadjunkt
Jelle Boeve-de Pauw Adjungerad lärare
Elio Bottagisio Fältassistent
Rachel Bowes Projektassistent
Olle Calles Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
Lutz Eckstein Professor
Inger Edfors Universitetslektor
Lovisa Lind Eirell Universitetslektor
Stina Eriksson Universitetsadjunkt, proprefekt
Ann Erlandsson Universitetslektor, skyddsombud
Karl Filipsson Doktorand
Raviv Gal Doktorand
Niklas Gericke Professor
Larry Greenberg Professor
Mahboobeh Hajiesmaeili Projektassisten, forskning
Andrew Harbicht Postdoktor
Denis Lafage Lärare, adjungerad
Jeffery Marker Doktorand