Employees

Search results

44 results found

Louis Addo Doktorand
Teresa Berglund Universitetsadjunkt
Eva Bergman Professor, forskningssamordnare
Pär Bergqvist Universitetsadjunkt
Elin Blomqvist Doktorand
Jelle Boeve-de Pauw Lärare adjungerad i naturvetenskapernas didaktik
Olle Calles Professor, docent, ämnesföreträdare
Niclas Carlsson Laboratorieingenjör
Lutz Eckstein Professor, programledare
Inger Edfors Universitetslektor
Florian Eggers Industridoktorand
Stina Eriksson Universitetsadjunkt
Anders Eriksson Doktorand
Ann Erlandsson Skyddsombud, universitetslektor, docent, proprefekt
Karl Filipsson Doktorand
Annika Forsler Doktorand
Raviv Gal Doktorand
Niklas Gericke Professor
Larry Greenberg Professor, prefekt
Mahboobeh Hajiesmaeili Projektassistent, forskning
Henry Hansen Doktorand
Denis Lafage Lärare, adjungerad
Lovisa Lind Eirell Universitetslektor, docent, programledare
Ulrika Lindenäs Lärare, adjungerad