Employees

Search results

83 results found

Britt-Marie Adolfsson Tentamensvakt
Caroline Adolfsson Åhs Samverkanskoordinator
Gunnel Andersson Tentamensvakt
Eva-Lena Andersson Internationell koordinator
Alexandra Argiroudaki Utbildningshandläggare
Gunilla Axelsson Tentamensvakt
Ann-Christine Axelsson Tentamensvakt
Pia Berg Tentamensvakt
Annelie Berglind Hälsopedagog
Ann-Sofie Bhasin Tentamensvakt
Fredrik Bredberg Tentamensvakt
Sofie Buskqvist Studie- och karriärvägledare, projektledare, administrativ
Carina Bäccman Samverkanskoordinator
Fredrik Carlsson Utbildningshandläggare
Lisa Dalgren Studie- och karriärvägledare
Jenny Davidsson Universitetsadjunkt, kurator
Ximena Deramond Samverkanskoordinator
Anki Ericson Utbildningsadministratör
Carina Eriksson Internationell strateg
Linda Eriksson Utbildningshandläggare
Lena Falkensvärd Studie- och karriärvägledare
Mira Fielding Kurator i karlstad och arvika
May Britt Fjeld Tentamensvakt
Berit Forslund Tentamensvakt
Mia Fällström Utbildningshandläggare, examen