Johanna Gummerus - Ander Visiting Professor 2018-2020