Validering av ett mätinstrument för kritiskt tänkande