Gästföreläsning: Makt i det nyliberala tjänstesamhället