Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten 

Forskare och praktiker utvecklar framtidens statsförvaltning.

Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten är en arena där forskare och representanter från olika myndigheter kan möts för att diskutera de utmaningar som dagens samhälle ställer på statsförvaltningen.

Inom ramen för Akademin kan enskilda myndigheter initiera forskning och utveckling i den egna verksamheten och ta del av resultaten från liknande initiativ som bedrivs vid andra myndigheter. Utgångspunkten är frågeställningar som är av generellt intresse, där vi alla kan lära av varandra. Detta för att akademin ska ge statliga myndigheter ett ökat kunskapsstöd inom verksamhetsutveckling samtidigt som forskningen får en vägvisare till angelägna utvecklingsområden.

Bland de områden som Akademin arbetar med kan nämnas:

  • Medborgarorientering – en problematisering rörande kundbegreppet och identifiering av kundbehov inklusive en avvägning mellan individuella och kollektiva behov
  • Utveckling av nya tjänster – att med hjälp av tidigare teori på området studera såväl utvecklingen av e-tjänster som innovation och nytänkande i offentlig tjänsteproduktion
  • Medborgarens roll – att studera hur den pågående utvecklingen påverkar och ställer nya krav på den enskilda medborgaren
  • Myndighetsövergripande processer – att inom olika politiska sakområden studera ny organisering i form av myndighetsövergripande processer
  • Dynamiken i uppdraget – att skapa kunskap om och karaktärisera dynamiken i förhållandet mellan myndighet och departement i dialogen kring myndigheternas uppdrag

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av ett medlemskap.

Forskarna Johan Quist och Martin Fransson driver nätverket Akademin vid CTF.