Nyheter

 • 2018-05-09

  Martin Schreier ny gästprofessor vid CTF

  Forskaren Martin Schreier är ny gästprofessor vid CTF. Han kommer att vara knuten till forskargruppen under de tre kommande åren med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning.

  Martin Schreier är professor i marknadsföring och föreståndare för "In­sti­tute for Mar­ket­ing Man­age­ment" vid Wirtschafts Universität Wien, Österrike. Han har tidigare varit verksam vid Boc­coni Uni­versity i Italien. Martin Schreier forskar och undervisar inom marknadsföring, bland annat inom produkt- och varumärkeshantering, produktutveckling och konsumentbeteende.

 • 2018-05-03

  Ny bok: Quality of Life and Daily Travel

  Forskarna Margareta Friman och Lars E. Olsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är redaktörer för den nya boken “Quality of Life and Daily Travel”. Boken beskriver hur vardagsresor på olika sätt kan påverka människors livskvalitet.

  - Vi är väldigt nöjda att vår nya bok ”Quality of Life and Daily Travel” nu finns tillgänglig och hoppas att vi kan nå ut med forskning om vardagligt resande till en bredare publik, säger professor Margareta Friman.

 • 2018-04-25

  CTF blogg: Från goda idéer till realiserade innovationer

  Hälso- och sjukvården står inför betydande utmaningar då både patienters och vårdens behov förändrats. Eftersom hälso- och sjukvården kan influera patienters välmående och livskvalitet är det viktigt att öka innovationsgraden inom denna sektor. I detta ingår en ökad förståelse för hur innovativa idéer omsätts till realiserade innovationer – en utmaning som bekräftas av både forskare och praktiker. Vi har därför ställt oss frågan, hur kan gapet mellan en god idé och en realiserad tjänsteinnovation mötas?

  Att utveckla nya och befintliga tjänster kan ses som en respons på upplevda problem. Det vill säga att inte bara fokusera på att effektivisera befintliga processer, utan också skapa andra lösningar på hur organisationer bättre kan tillgodose olika aktörers behov och krav. Vår forskning har visat att involvering av medarbetare och patienter i detta arbete kan skapa förutsättningar för en mer patientcentrerad vård. En vård som kan möta krav på högre effektivitet och kostnadsbesparingar, men också förbättrade arbetsvillkor och patientupplevelser.

 • 2018-04-25

  Nu släpps boken Tjänstelogik på engelska

  I slutet på maj släpps boken "Service logic" skriven av Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Det är en översättning av den svenska boken "Tjänstelogik" som gavs ut i april 2016.

  Boken "Service logic" beskriver tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

 • 2018-04-23

  Transporter på abonnemang kan ersätta den privata bilen

  Tänk dig att du kan abonnera på transportlösningar som tar dig dit du vill, när du vill, via en app i mobilen. Denna tjänst kommer att testas i Stockholm och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

  Studien omfattar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda en mobilitetsapp för sitt vardagliga resande. I tjänsten får de tillgång till olika transporter, till exempel kollektivtrafik, bilpool, hyrbil och lånecykel, som gör det möjligt att resa utan att behöva äga en egen bil. Syftet med studien är att få kunskap om hur användarna upplever sitt nya resande samt kartlägga hur de faktiskt reser.

 • 2018-04-18

  Katrin Lättman prisad på TRA VISIONS 2018

  Den 16 april fick Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta emot pris för sin forskning om tillgänglighet inom vardagligt resande på konferensen TRA VISIONS 2018.

  Inför konferensen hade unga forskare från hela Europa skickat in innovativa ideér på smarta, hållbara och integrerade transport- och mobilitetslösningar. Katrin Lättman kom på andra plats.

@CTFse

What is service logic? What does it mean to manage and analyze organizations based on a perspective of service logi… https://t.co/pM1eQHIRPq