Utvärdering av mätinstrument – brukar- och verksamhetsperspektiv