Mikael Granberg om klimatförändringar på Rikskonferensen Folk och Försvar