10 år av klimatrelaterad riskforskning och samverkan vid Karlstads universitet