Studie av ett skolprogram kring risker och sårbara platser