Kalendarium

Forumspel är en rollspelsmetod i konflikthantering i grupp. Forumspel ger en praktisk möjlighet att få träna sig inför livets val- och konfliktsituationer, utforska olika former av makt och hitta vägar ur utsatthet och förtryck. Det är en rollspelsmetod där gruppen gestaltar aktuella problem. Aktuella problem kan vara inom områden som saknar givna svar såsom etik, miljö- och framtidsfrågor, värdegrund, relationer, alkohol och droger och mångkulturella frågor.
Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet är viktigt både för oss och våra studenter. Därför har vi skapat många olika typer av mötesplaser där studenter och deras framtida arbetsgivare kan knyta kontakter, till exempel Handelsfrukost. Frukosten serveras kl.8.30 och 9.00 börjar föredraget, som håller på fram till kl.10.00. Anmäl dig senast fredag 9 november på handelsfrukost@kau.se.
Höstens tema rör det politiska systemet och dess grad av stabilitet. Det förefaller som att det blir allt svårare för traditionella demokratier att forma majoriteter. Tidigare stora och dominerande partier har gradvis försvagats. I Tyskland tar det fem månader efter ett val att skapa en koalition. Vi ser fler och fler ”oheliga” allianser, över blockgränser och även med populistiska partier involverade. Väljarnas tillit till politiker har minskat, liksom andelen med stark partiidentitet.
Susanne Hede försvarar sin doktorsavhandling i psykologi, "Crisis management: Psychological challenges for leaders Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Jarle Eid, professor, opponent, Universitetet i Bergen, Norge Misse Wester, professor, betygsnämnd, Lunds universitet Roine Johansson, professor, betygsnämnd,Mittuniversitetet Mikael Granberg, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet   Upplysningar Monica Eriksson Telefon: 054-700 1162 E-post: monica.eriksson@kau.se  
Handelshögskolans årliga dag om hållbarhetsfrågor. Mer information om program och lokal kommer längre fram, men pricka in i almanackan redan nu!
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Lär dig Zotero - ett program där du enkelt kan samla dina källor och skapa referenslistor Medverkande: Irina Persson, bibliotekariePlats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier HT 2018
Seminar with Lena Gross, a PhD candidate in Anthropology at University of Oslo. "Canada’s oil sands industry is the largest labour sector in Northern Alberta. Oil sands are, as the name already tells, oil mixed with sand and water, and sometimes, other fossil fuels. Alberta's oil sands deposits stretch over 142,200 square kilometers of land that is the homeland of many Indigenous nations.
Karin Ängeby försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Prolonged latent phase of labour: prevalence, labour outcomes, quality of care, women´s experiences and preferences and psychometric properties of a questionnaire". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ingela Lundgren, professor, opponent, Göteborgs universitet Ove Axelsson, senior professor, betygsnämnd, Uppsala universitet Lena Mårtensson, professor, betygsnämand, Högskolan i Skövde Ingela Wiklund, docent, betygsnämnd,
Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet är viktigt både för oss och våra studenter. Därför har vi skapat många olika typer av mötesplaser där studenter och deras framtida arbetsgivare kan knyta kontakter, till exempel Handelsfrukost. Frukosten serveras kl.8.30 och 9.00 börjar föredraget, som håller på fram till kl.10.00. Anmäl dig senast fredag 7 december på handelsfrukost@kau.se.
Karlstads universitets årliga jobbmässa Hotspot arrangeras 2019 på onsdagen den 13 februari. Start 09.30 Slut 15.00 Detaljerat program uppdateras kontinuerligt på Hotspots webb.   Kontakt Cindy Bråtenfeldt, projektledare Externa relationer Telefon: 054-700 2620  
Prenumerera på Kalendarium