Kalendarium

Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag 11.30 - 12.30 (svenska) Onsdag 11.30 - 12.30 (svenska som andraspråk) Torsdag 11.30 - 12.30 (svenska och svenska som andraspråk) Fredag 11.30 - 12.30 (engelska) PLATS: Skrivpunkten i universitetsbiblioteket, plan 3   Biblioteket, Musikhögskolan Ingesund Onsdagar 9.00 - 12.00, boka tid i bokningssystemet  Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandle
Skrivhandlerare ger råd och tips på hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande. DROP-IN-TID: Tisdag 11.30 - 12.30 (svenska) Onsdag 11.30 - 12.30 (svenska som andraspråk) Torsdag 11.30 - 12.30 (svenska och svenska som andraspråk) Fredag 11.30 - 12.30 (engelska) PLATS: Skrivpunkten i universitetsbiblioteket, plan 3   Biblioteket, Musikhögskolan Ingesund Onsdagar 9.00 - 12.00, boka tid i bokningssystemet  Boka individuell skrivhandledning Du kan även boka tid för individuell skrivhandle
Sopplunch Gratis Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Cristoffer Forssander Telefon: 054-700 1492 E-post: cristoffer.forssander@kau.se Upplysningar Anneli Sandberg Telefon: 054-700 1803 E-post: anneli.sandberg@kau.se Programpunkter 12:00, Sopplunch, Kronoparkskyrkan. Adress: Signalhornsgatan 21, 656 34 Karlstad Gemensam promenad från Universitets entré kl. 12.00 med Universitetskyrkan för den som vill ha sällskap dit. Soup lunch Free The event is open to the public.
Depp och pepp i klimatkrisens spår Mänskligheten står inför flera stora utmaningar. För omställning till en mer hållbar utveckling och lösa klimatkrisen och minska orättvisor och ojämlikhet har FN beslutat om en agenda för 2030 med 17 mål. Helén Williams, docent i miljö- och energisystem brinner för att bidra till vad vi måste göra och hur vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Efter sommarens värmebölja och klimatrapporten från IPCC i oktober är det lätt att känna ”depp".
Depp och pepp i klimatkrisens spår Mänskligheten står inför flera stora utmaningar. För omställning till en mer hållbar utveckling och lösa klimatkrisen och minska orättvisor och ojämlikhet har FN beslutat om en agenda för 2030 med 17 mål. Helén Williams, docent i miljö- och energisystem brinner för att bidra till vad vi måste göra och hur vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Efter sommarens värmebölja och klimatrapporten från IPCC i oktober är det lätt att känna ”depp".
Christian Emanuelsson försvarar sin doktorsavhandling i fysik "Electronic Structure and Film Morphology Studies of PTCDI on Metal/Semiconductor Surfaces". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Mats Ahmadi Götelid, professor, opponent, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige Mats Fahlman, professor, betygsnämnd, Linköpings universitet, Sverige Barbara Brena, docent, betygsnämnd, Uppsala universitet, Sverige Erik Wahlström, professor, betygsnämnd, Norges teknisk-naturvitenskapelige un
Varje fredag bjuder vi på smarrig macka med tillbehör samt kaffe och te. Start: 25/1 och sedan varje fredag hela våren, sista tillfället är 24/5. (inställt den 19/4) Plats: 3C 300, Universitetskyrkan och Studenthälsan Upplysningar Annelie Berglind Telefon: 054-700 1645 E-post: annelie.berglind@kau.se  
Ta med din lunchlåda och få information om dina möjligheter att studera utomlands.  Tid: Måndagar 12.15-13.00 v. 5-11 Plats: 1B309 (Sjöström)
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Effektiv lästeknik - att läsa kurslitteratur och återge den i skrivuppgifter Medverkande: Louise Alvarsson, skrivhandledarePlats: OBS 1E347, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
ALLTID PÅ EN MÅNDAG - en serie öppna lunchseminarier med tips för framgångsrika studier Effektiv lästeknik - att läsa kurslitteratur och återge den i skrivuppgifter Medverkande: Louise Alvarsson, skrivhandledarePlats: OBS 1E347, universitetsbiblioteket plan 3Tid: 12:30 - 13:00Alla seminarier VT 2019
Lär dig konsten att koppla av och koppla på. I den här kursen arbetar vi med metoder för att hantera olika former av stress. Anmälan gäller alla fyra tillfällen. Datum och tid: Start 29/1 därefter 5/2, 12/2 och 19/2 kl. 15.15-17.00 Plats: 3C 304, Studenthälsan frågor?: anneli.sandberg@kau.se
Leonardo Horn Iwaya försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap "Engineering Privacy for Mobile Health Data Collection systems in the Primary Care". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anders Andersen, Prof. Dr., opponent , Tromsø university, Norge Ina Schiering, Prof. Dr., betygsnämnd, Ostfalia University of Applied Science, Tyskland Mathias Lövehagen, Prof. Dr., betygsnämnd, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige Nils Gruschka, Associate. Prof.
Leonardo Horn Iwaya försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap "Engineering Privacy for Mobile Health Data Collection systems in the Primary Care". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Anders Andersen, Prof. Dr., opponent , Tromsø university, Norge Ina Schiering, Prof. Dr., betygsnämnd, Ostfalia University of Applied Science, Tyskland Mathias Lövehagen, Prof. Dr., betygsnämnd, Kungliga Tekniska högskolan, Sverige Nils Gruschka, Associate. Prof.
CORE - I SAMARBETE MED STUDENTHÄLSAN OCH KAUIF Core är en träningsform där fokus ligger på att bygga upp styrka, stabilitet och balans i främst rygg och mage. Denna del av kroppen är involverad i många tunga uppgifter i vardagen och en stark mage och rygg är därför en stor fördel för att undvika och förebygga skador. Drop in. Medlemskap i KAUIF krävs ej. Datum och tid: Start 31/1 därefter varje torsdag t.o.m. 9/5 (ej 28/2 och 25/4) kl. 08.00-08.45  Plats: 7B 205, Rytmiksalen
Ta med lunchen och dela erfarenheter med andra i liknande situation, tillsammans så kan vi hitta vägar att ge varandra råd, stöd och hjälp. Tid: Torsdagar kl. 12.05–13.00 (start 31/1) Plats: 3C 304 på Studenthälsan Upplysningar Vid frågor: kontakta jenny.davidsson@kau.se  
Välkommen till Josina Vinks slutseminarium Titel: In/visible: Building an Understanding of Service Ecosystem Design Tid: Den 31 januari, kl. 13.15-15.00 Plats: 11A316 Opponent: Professor Elina Jaakkola, University of TurkuKappa: https://www.dropbox.com/s/c1vx4kzugk7warw/Kappa%20for%20Final%20Seminar%20-%20Vink.pdf?dl=0 Papers: https://www.dropbox.com/sh/r7adqnedmxuo4rt/AACbZEafJ3g0TQwZllipEK7ca?dl=0    
Välkommen till Josina Vinks slutseminarium Titel: In/visible: Building an Understanding of Service Ecosystem Design Tid: Den 31 januari, kl. 13.15-15.00 Plats: 11A316 Opponent: Professor Elina Jaakkola, University of TurkuKappa: https://www.dropbox.com/s/c1vx4kzugk7warw/Kappa%20for%20Final%20Seminar%20-%20Vink.pdf?dl=0 Papers: https://www.dropbox.com/sh/r7adqnedmxuo4rt/AACbZEafJ3g0TQwZllipEK7ca?dl=0    
Prokrastineringsgruppen är till för dig som har svårt att organisera studierna eller som upprepat skjuter upp pluggandet. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att minska prokrastinering och att komma igång med studierna.  Datum och tid: Varje måndag kl. 15.00-16.30. Du kan när som helst anmäla dig till gruppen via vårt anmälningsformulär nedan. Nästa gruppstart är våren 2019.
Prenumerera på Kalendarium