Välkommen tillbaka till Karlstads universitet

Har du läst, arbetat eller forskat vid Karlstads universitet? Då är du alumn! Går du med i alumnnätverket, håller du kontakten med universitetet och dina studiekamrater.

Ordet alumn kommer från latinets alumins, som betyder lärjunge eller skyddsling. Idag används ordet i just betydelsen tidigare student vid universitet eller högskola.

Alumnnätverket knyter samman tidigare och nuvarande studenter och anställda vid universitetet. Vi kan ha nytta av varandra i alla möjliga situationer - i många år framöver. Vi vill gärna ta vara på dina erfarenheter från universitetet och arbetslivet.

Håll kontakt med dagens studenter

Du som är alumn vid Karlstads universitet har kunskap och erfarenhet om utbildning och arbetsliv. Dina synpunkter är viktiga i arbetet med rekrytering av studenter och utveckling av våra utbildningar. Som alumnmedlem behåller du kontakten med dina studiekamrater och håller dig uppdaterad om utvecklingen vid Karlstads universitet. Du har dessutom möjlighet att hålla kontakt med dagens studenter som mentor eller som gästföreläsare.

Som alumn är du en viktig resurs för oss på universitetet. Dina erfarenheter från studier och arbetsliv kan nämligen hjälpa oss i vår fortsatta utveckling av universitetet. I gengäld ska vi göra allt vi kan för att göra alumnnätverket till ett bra verktyg för dig.

Student går ut genom entré