40-årsjubileum för lågstadielärare firades i Karlstad