Vi gör AW för alumner till en tradition. Studenter gillar traditioner!