Nyheter

 • 2019-12-13

  Karlstad – en av landets bästa studentstäder

  – Jag tycker det är roligt att Karlstads universitet och Karlstad som stad placerar sig i toppen på denna lista. Det är ett bevis på att våra studenter trivs och att vår samverkan med kommunen är på rätt väg, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

  Det är Sveriges förenade studentkårer (SFS) som utser Årets studentstad och efter en nomineringsprocess har Karlstad kvalificerat sig till topp tre i landet.

  – Studenterna är mycket viktiga för Karlstad, vi vill få dem att trivas så bra att de stannar kvar efter att de är klara med sina studier. Därför är det väldigt roligt att vi är topp tre på listan över Sveriges bästa studentstäder, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

 • 2019-12-13

  Forskningsprojekt för bättre undervisning

  Nytt projekt med forskare från Karlstads universitet och från Globala gymnasiet som i samverkan med lärare i Stockholms stad kommer att undersöka en elevaktiv och undersökande metod som i den engelskspråkiga litteraturen benämns ”enquiry”. Syftet är att utveckla undervisningsmetoder som stödjer elevers förmågor att lokalisera, analysera, värdera och använda relevanta källor som stöd för att utveckla argument och tolkningar.

  Bakgrunden till projektet är den ämnesdidaktiska seminarieserie som forskarutbildade lärare på Globala gymnasiet i Stockholm drivit med stöd av Stockholms stad. Hittills har verksamheten haft mer än trehundra kursdeltagare. Modellen att föra in forskning i lärares planeringsarbete ska nu beforskas.

 • 2019-12-13

  Nytt forskningsprojekt om civilsamhället och hemlösheten

  Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete och forskare vid CRS, har fått 1,2 miljoner kronor av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Forskningsprojektet har titeln ”Civilsamhällets (nya?) roller för att motverka hemlöshet – en uppföljande studie” och kommer att pågå 2020-2021.

  Marie Nordfeldts forskningsintresse ligger inom välfärdsområdet med fokus på ansvarsfördelning inom det socialpolitiska fältet. Hon har forskat om bland annat arbetsmarknad, integration, brukarinflytande, socialtjänstens organisering och kvinnofrid. Hon har även forskat om frågor som rör hemlöshet. Hon disputerade vid Uppsala universitet för tjugo år sedan med avhandlingen ”Hemlöshet i välfärdsstaden: En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg”.

 • 2019-12-12

  Tre miljoner till forskning om lokala civilsamhällets roll på landsbygden

  Det finns många exempel på hur lokala föreningar och organisationer på landsbygden bidrar till att hålla ihop och utveckla lokalsamhället. Det kan handla om allt från att idrottsföreningen driver byns affär till den föräldrakooperativa förskolan. Hur påverkas det lokala samhället när civilsamhället åtar sig en allt större del av servicen? Det är fokus för ett nytt forskningsprojekt med forskare från Karlstads universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

  Civilsamhällets möjlighet att erbjuda samhällsservice och bidra till hållbara lokala samhällen är en central fråga när det gäller den svenska landsbygdens framtid. Projektet leds av Pelle Åberg, docent i statsvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Syftet är att öka kunskapen om vilken roll civilsamhället spelar för att upprätthålla och utveckla nödvändig service i glesbygden och hur de bidrar till hållbara samhällen.

 • 2019-12-11

  Polymera solceller för flexibel elförsörjning

  Vid Karlstads universitet forskas om polymera solceller och hur de kan göras mer stabila och effektiva. Nyligen presenterades en avhandling som handlar om hur solcellernas material och funktion påverkas av kontakt med luft och ljus.

  - Numera är nästan alla överens om att klimatförändringen är verklig, säger Vanja Blazinic, doktor i fysik. Vi behöver fasa ut fossila bränslen och gå över till förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Jag har genomfört studier med fokus på hållbara och effektiva polymera solceller.

 • 2019-12-10

  Nytt förpackningsprojekt fick hållbarhetspris

  Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tilldelades den 5 december Lidl Future Initiatives pris och får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign. Projektet syftar till att öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap om livsmedelsförpackningar i plast.

  - Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap och skapa en guide för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet. Vi behöver medvetandegöra förpackningens funktioner och förstå hur dessa bidrar till att minska matsvinnet - ett minskat matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn.

@KAU

Karlstad – en av landets bästa studentstäder https://t.co/FYJ1024Lf6