Nyheter

 • 2019-02-20

  Matilda Ernkrans besökte Karlstads universitet

  I dag besökte Matilda Ernkrans, ny minister för högre utbildning och forskning, Karlstads universitet.

  - En hjärtefråga som ny minister är att försöka hitta vägar fram så att högre utbildning och forskning får en än större roll i att kompetensförsörja näringslivet och välfärden, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

  Ministern fick bland annat en presentation av lärarutbildningen, universitetets samverkan med värmländska skolchefer och om universitetets forskning med koppling till området skola.

 • 2019-02-20

  God grund för offensiva och nödvändiga satsningar på Karlstads universitet

  Det visar årsredovisningen för 2018 som idag beslutades av styrelsen för Karlstads
  universitet. Arbetet med att ta fram Vision och strategi 2030 som gjordes under året visar vägen mot ett hållbart universitet med mer forskning och samverkan. Det ska stärka attraktionskraften i konkurrensen om studenter och medarbetare.

  - Ett viktigt år där vi lagt grunden för framtiden. Det jag ser som allra viktigast är att vi klarar av att rekrytera högkompetenta medarbetare, utöka vår forskarutbildning, öka vår externa forskningsfinansiering och samverka mer med vårt omgivande samhälle. Detta hänger intimt samman och är även viktigt för kvaliteten på våra utbildningar, säger Johan Sterte, rektor.

 • 2019-02-20

  Stipendium från Drottning Silvia till doktorand

  Drottning Silvias Jubileumsfond delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande. Fonden ger bidrag till forskning om barn och funktionsnedsättningar och Maria Marinopoulou, medverkande i SELMA-studien i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet, var en av stipendiaterna.

  Tisdagen den 5 februari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungliga slottet. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

  I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet.

 • 2019-02-19

  Om läslust, bildning och litteraturundervisning i skolan

  Vad avgör om barn och unga blir litteraturläsare? Hur gör man som lärare för att undervisa i litteratur när läroplanen är fylld av motstridiga krav? I avhandlingen "Den kroppsliga läsningen - bildningsperspektiv på litteraturundervisning" undersöker Djamila Fatheddine grundskolans litteraturundervisning med fokus på läsning, kropp och bildning.

  Avhandlingen behandlar grundskolans litteraturundervisning med fokus på kroppslighet och bildningsaspekter. Den bygger vidare på idén om litteraturläsning som något som kan utveckla människor och fördjupa insikter om vad det innebär att vara människa.

 • 2019-02-15

  Karlstads universitet medverkar i två nya EU-projekt för att riskvärdera kemikalier

  Karlstads universitet deltar i internationella forskarnätverk för två EU-projekt som blivit beviljade drygt 130 miljoner. Båda projekten handlar om att utveckla bättre metoder för att identifiera kemikalier som kan störa människans hormonsystem.

  I de båda beviljade projekten kommer ämnet Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet att ansvara för humanrelevansen, det vill säga säkerställa att de nya metoderna mäter något som har betydelse för hälsa och utveckling hos människan.

  - Det kan vi göra till följd av den stora databas vi har inom SELMA-studien, säger professor Carl-Gustaf Bornehag, deltagare i EU-projekten och projektledare för SELMA-studien som följer omkring 2000 barn från tidig graviditet över förlossning och upp i skolåldern.

 • 2019-02-13

  Nordens största pianotävling på Musikhögskolan Ingesund

  19-24 februari utspelar sig Nordic Piano Competition, Nordens största tävling för klassiska pianister, i Arvika. Det är nionde upplagan, och andra gången som Musikhögskolan Ingesund står värd. På finaldagen spelar tre finalister med Wermland Operas orkester under ledning av Johannes Gustavsson.

  Nordic Piano Competition har fått stor uppmärksamhet i omvärlden. Den livestreamas på internet och Sveriges Radio P2 kommer att livesända finalen i sin helhet. Tävlingen kom till för att väcka intresset för pianokultur i Norden, särskilt hos en ung publik.

  Under tävlingsveckan på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, kommer nordens bästa unga pianosolister att testas i flera utslagsrundor och till sist en final som spelas med Wermland Operas orkester och dirigent Johannes Gustavsson.

@KAU

”En hjärtefråga som ny minister är att försöka hitta vägar fram så att högre utbildning och forskning får en än stö… https://t.co/U8LVQEj4Wy