Nyheter

 • 2022-01-25

  Kreativa studenter skapade Sammankonst – filmpremiär fredag 28 januari!

  Sammankonst är ett kreativt studentprojekt mellan dans-, innovation och design- och musikproduktionsstudenter i tre olika ämneskurser. Under höstterminen 2021 skapade studenterna, utifrån temat ”Det nya gamla”, en filmad dansföreställning genom en kreativ stafett i flera steg, som till slut sammanfogades i Stora konsertsalen på Musikhögskolan Ingesund.

  Det är en mångårig tradition att dansstudenter och blivande högskoleingenjörer inom Innovationsteknik och design på Karlstads universitet och musikproduktionsstudenter på Musikhögskolan Ingesund samskapar kring ett publikt projekt utifrån sina egna kreativa uttryckssätt. Eldkonst har varit en välbesökt gnistrande föreställning på Sandgrundsudden i Karlstad i decembermörkret, med elden som gemensam nämnare. Pandemin satte dock stopp för Eldkonst men istället uppstod Sammankonst!

 • 2022-01-25

  Raketforskning i kemi

  Rymdstyrelsen beviljar ytterligare bidrag till solcellsforskningen vid Karlstads universitet. Senare i år kommer forskargruppen i kemi och materialfysik utföra experiment under mikrogravitation vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är studera hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.

  - Vi är mycket glada över att Rymdstyrelsen fortsätter satsa på vår forskning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. Vi har även godkänts av ESA, European Space Agency, om att få göra våra nya experiment under parabelflygningar under 2022. Detta bekräftar att vi står oss väl i den hårda konkurrensen och att vi på Karlstads universitet bedriver forskning av internationell betydelse.

 • 2022-01-24

  Ny studie om pendling, distansarbete och utflyttning efter covid-19

  Hur har pandemin förändrat våra vardagsrutiner och våra erfarenheter av att arbeta hemifrån eller pendla till arbetsplatsen? Vilka långsiktiga effekter kan det få på var människor väljer att bo och jobba? Det ska en ny forskningsstudie vid Karlstads universitet ge svar på.

  Före pandemin pendlade ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning från hemkommunen till en annan kommun för att jobba. Det fanns också en växande trend av utflyttning från storstan till mindre städer och landsbygd – ett mönster som var vanligare bland högutbildade i offentlig sektor. Coronapandemin har inneburit förändrade förutsättningar för arbetet för många. Hemarbete och hybridlösningar, till exempel att varva arbetsplatsen med hemmakontoret, har blivit vanligt inom många sektorer där det är möjligt att genomföra.

 • 2022-01-20

  Årets första Digitala kulturmorgon

  Nu är det snart dags för vårens första Digitala Kulturmorgon, ett Kultur på Kau-evenemang som är öppet för alla. Torsdag den 27 januari möter vi Carl Unander-Scharin, professor vid Musikhögskolan Ingesund. Han talar på temat Operasång, teknologi och forskning - hur i all världen går det ihop?

  Varmt välkommen till ett seminarium om flygande körer, interaktiva ringar, operasång och forskning av Carl Unander‐Scharin, en svensk tonsättare och operasångare, filosofie doktor och professor. Han har studerat vid Kungliga Musikhögskolan, Operahögskolan och KTH i sin hemstad Stockholm och är specialiserad på höga lyriska tenor‐partier. Mellan 2000 och 2010 var han anställd på Kungliga Operan i Stockholm. Carl var mellan 2011 och 2014 Gästprofessor vid Operahögskolan i Stockholm, och är sedan år 2014 professor vid Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads Universitet.

 • 2022-01-20

  Första kullen jurister examinerade från Handelshögskolan

  Per-Ola Wiklander, universitetslektor i offentlig rätt och programledare vid Handelshögskolan är mycket nöjd med hur juristprogrammet har utvecklats. Och studenterna får jobb direkt.

  - Jag har varit med från start som lärare och tog över programledarskapet för två och ett halvt år sedan. Det har varit en hel del utvecklingsarbete då en juristexamen är väldigt omfattande. Men våra studenter har varit både ambitiösa och skickliga. Speciellt den första kullen har presterat bra hela vägen. Ur ett programledarperspektiv är det tillfredställande att nu cirka sextio studenter har tagit sig hela vägen i mål.

 • 2022-01-19

  Uppkopplade medier och platsbaserade tjänster i fokus för nytt forskningscentrum

  Att navigera i den moderna teknologin är idag vardag för många människor. Men hur påverkar den oss och hur skiljer det sig mellan olika geografiska och sociala grupper? Centrum för geomediastudier vid Karlstads universitet forskar i ämnet.

  - Med start nu i vår kommer vi att bygga upp en forskningsinfrastruktur genom fokusintervjuer med utvalda personer ur olika geografiska och sociala områden, säger André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för nybildade Centrum för geomediastudier. Genom dem vill vi bedriva forskning om hur de upplever och använder uppkopplade medier, inte minst olika platsbaserade tjänster, i vardagen.