Dataingenjör (180 hp)

Utbildning

Utbildningen ger baskunskaper i datateknik med möjlighet till allmän fördjupning inom ämnesområdet eller specialisering i datasäkerhet eller Internetteknik. För att få en bred grund i datateknik studerar du under utbildningens första del bland annat programmeringsteknik och metodik, operativsystem, datakommunikation, databasteknik och olika typer av programspråk. Du studerar också datorsystemteknik och digitalteknik för att förstå hur en dator är uppbyggd. Fokus ligger mer på programvara än på hårdvara, vilket innebär att programmering används genom hela utbildningen. Det tredje året kan du välja att antingen specialisera dig inom datasäkerhet, Internetteknik eller att fördjupa dig ytterligare i datateknik.

Undervisningsformer

Undervisningen sker huvudsakligen genom föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och seminarier.

Examination

Examination sker vanligtvis vid slutet av varje kurs, delkurs eller moment.

Kontakt med arbetslivet

Under utbildningen får du många tillfällen till kontakt med näringslivet genom till exempel gästföreläsningar, studiebesök, mentorskap och praktik. Vi anordnar också regelbundet IT-frukostar tillsammans med näringslivet.

Programmets studiegång

Termin 1 hp
Programmeringsteknik (Obligatorisk) 7.5
Matematik för ingenjörer I (Obligatorisk) 7.5
Programutvecklingsmetodik (Obligatorisk) 7.5
Kretsteknik (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30 
Termin 2 hp
Digitalteknik (Obligatorisk) 7.5
Matematik för ingenjörer II (Obligatorisk) 7.5
Datorsystemteknik (Obligatorisk) 7.5
Mekanik (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30 
Termin 3 hp
Operativsystem (Obligatorisk) 7.5
Grön IT (Obligatorisk) 7.5
Datastrukturer och algoritmer (Obligatorisk) 7.5
Matematik för datavetare (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30 
Termin 4 hp
Datakommunikation I (Obligatorisk) 7.5
Matematisk statistik (Obligatorisk) 7.5
Databasteknik (Obligatorisk) 7.5
Programspråk (Obligatorisk) 7.5
Poängsumma: 30 
Termin 5 hp
Software Engineering (Valbar) 7.5
Datakommunikation II (Valbar) 7.5
Datasäkerhet I (Valbar) 7.5
Distribuerade system och tillämpningar (Valbar) 7.5
Datasäkerhet II (Valbar) 7.5
Projektarbete i Datavetenskap (Valbar) 7.5
Realtidssystem (Valbar) 7.5
Valfri kurs (Valbar) 30
Poängsumma: 30*
Termin 6 hp
Examensarbete/ Kandidatarbete (Obligatorisk) 15
C#.NET (Valbar) 7.5
Testdesign för programvara (Valfri) 7.5
Valfri kurs (Valbar) 15
Poängsumma: 30*
* Poängsumma per termin är alltid 30 hp.
Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.
Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet.