Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I (7.5 hp)

Kursen riktar sig mot pedagoger i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år och andra intresserade. Kursen syftar till att de studerande ska utveckla kompetens för att främja alla barns läs- och skrivlärande. Den studerande ska utveckla kunskaper om och insikter i komplexiteten i läs- och skrivutvecklingsprocessen hos barn, utifrån aktuell forskning. I kursen skall studenten ha tillgång till undervisningsgrupp inom ungdomsskolan.
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Fördjupningsnivå: G1N (har endast gymnasiala förkunskapskrav) Läs mer om fördjupningsnivåer.
  • Behörighetskrav: Grundläggande behörighet.
  • Urval: Gymnasiebetyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursen startar:

Termin Studieform Studietakt Anmälan**
VT -16  Distans 50% Inställd
HT -16  Distans 50% Ej öppen
* Litteraturlistan kan komma att ändras innan kursstart.