Energi- och miljöteknik, grundkurs (15 hp)

Kursen ger grundläggande kunskaper om centrala energi- och miljöfrågor och sambanden mellan dessa. Introduktioner av begrepp och principer följs av fördjupningar inom resurseffektivisering, energitekniska tillämpningar, hydromekanik, miljöproblem och miljöteknik. Kursen ger också kunskaper om hållbar utveckling, det svenska energisystemet och olika verktyg i miljöarbetet.
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Fördjupningsnivå: G1N (har endast gymnasiala förkunskapskrav) Läs mer om fördjupningsnivåer.
  • Behörighetskrav: Matematik D, Fysik B, Kemi A (områdesbehörighet 8) eller Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1 (områdesbehörighet A8.)
  • Urval: Programförtur/ Gymnasiebetyg/högskoleprov/akademiska poäng.

Kursen startar:

Termin Studieform Studietakt Anmälan**
HT -16  Campus 100%, dag Ej öppen
* Litteraturlistan kan komma att ändras innan kursstart.
Kursvärderingsanalys
Visa/Dölj

Kursen ingår i följande program: