Meny

Urvalsgrupper

Hur din grundläggande behörighet ser ut avgör i vilken urvalsgrupp du prövas i. Alla behöriga sökande i varje grupp rangordnas efter sitt meritvärde.

Betygsurval

De sökande delas i betygsurvalet in i olika urvalsgrupper. Vilken grupp du prövas i beror på vilken utbildning du gått, men också om du kompletterat.

  • I grupp BI, eller direktgruppen, ingår sökande som söker på sitt gymnasiebetyg, utan kompletteringar.
  • I grupp BIex, eller direktgruppen för sökande med gymnasieexamen, ingår sökande som söker på sitt gymnasiebetyg enligt de läroplaner som infördes 2011 (GY11), utan kompletteringar.
  • I grupp BII, eller kompletteringsgruppen, ingår sökande med gymnasiebetyg som har kompletterat på komvux för att få behörighet eller högre betyg. Hit hör även de som har gått ett basår.
  • I grupp BF ingår sökande som studerat vid folkhögskola och fått ett studieomdöme.

Platserna på en utbildning fördelas i ett första steg efter antalet behöriga sökande i de olika grupperna. I ett andra steg flyttas en tredjedel av platserna som tilldelats grupp 2 över till grupp 1. Detta innebär att det i direktgruppen, grupp 1, kommer att vara färre sökande som konkurrerar om varje plats. Sökande som erhållit en gymnasieexamen enligt GY11 deltar i urvalsgrupp BI samt BIex om det rör sig om ett betyg utan kompletteringar. Urvalsgrupp BIex upphör första juni 2017.

Provurval

I provurvalet, grupp HP, konkurrerar du på ditt högskoleprovsresultat. För att delta i provurvalet, grupp HP, måste du vara behörig. Det innebär att du måste uppfylla kraven för grundläggande behörighet och ha rätt förkunskaper (särskild behörighet) för den eller de utbildningar du sökt.

Du måste också ha ett högskoleprovsresultat som är högst 5 år gammalt och med resultat 0,05 poäng eller högre.

Akademiska poäng

Akademiska poäng är främst en urvalsgrund för kurser. Akademiska poäng räknas på godkända, avslutade kurser upp till 225 poäng.

Högskolepoäng

Urvalsgruppen högskolepoäng används framförallt för utbildning på avancerad nivå. Ditt meritvärde utgörs av samtliga poäng du avklarat vid högskolor och universitet.

Övriga behöriga sökanden

Sökande som är behöriga men som inte har något meritvärde tillhör urvalsgruppen Övriga sökande (ÖS). Som övrig sökande erbjuds du endast studieplats om samtliga behöriga sökande med ett meritvärde har tilldelats en plats. Till utbildningar med konkurrens om platserna kan övriga sökande sällan erbjudas antagning. Sökande i denna grupp rangordnas genom lottning.

Ett sätt att skaffa sig ett meritvärde är att göra högskoleprovet. Läs mer under Högskoleprovet. Se även avsnittet Om du inte är behörig.